Máy Tách Hạt Ngô, Máy Tách Hạt Ngô Mini, Máy Tách Ngô Cả Vỏ Liên Hoàn, Máy Bóc Bẹ Ngô, Sản Phẩm Chất Lượng Cao, Năng Suất 100kg – 25 tấn/ giờ.

 

Video sản phẩm