Phụ Tùng Máy Cày, Máy Xới Đất Đa Năng, Máy Cày Dầu Mini : KuBoTa, Trâu Vàng, Hutian, Máy Dầu 173, 178, 186…Bánh răng, Piston, Xecmang, Lọc, Bi, Phớt, Trục, Bánh, Hộp số, Phụ Kiện các loại…

Phụ Tùng Máy Xới Đất Trâu Vàng, Htian

-26%
-14%
-25%
-13%
4,000,000 3,500,000
-6%
-8%
-7%
-9%
5,500,000 5,000,000
-8%
1,200,000 1,100,000

Phụ Tùng Máy Dầu 173, 178, 186

-26%
-14%
-25%
-13%
4,000,000 3,500,000
-6%
-8%
-7%
-9%
5,500,000 5,000,000
-8%
1,200,000 1,100,000

Phụ tùng Máy Cày, Máy Gặt

-26%
-14%
-25%
-13%
4,000,000 3,500,000
-6%
-8%
-7%
-9%
5,500,000 5,000,000
-8%
1,200,000 1,100,000