Phụ Tùng Máy Cày, Máy Xới Đất Đa Năng, Máy Cày Dầu Mini : KuBoTa, Trâu Vàng, Hutian, Máy Dầu 173, 178, 186…Bánh răng, Piston, Xecmang, Lọc, Bi, Phớt, Trục, Bánh, Hộp số, Phụ Kiện các loại…

Phụ Tùng Máy Xới Đất Trâu Vàng, Htian

-4%
23,000,000 22,000,000
-14%
1,400,000 1,200,000
-90%
-1%
-9%
8,500,000 7,700,000
-5%
55,000,000 52,000,000
-3%
-7%
-4%
12,500,000 12,000,000
-4%
-7%
-8%
13,600,000 12,500,000

Phụ Tùng Máy Dầu 173, 178, 186

-4%
23,000,000 22,000,000
-14%
1,400,000 1,200,000
-90%
-1%
-9%
8,500,000 7,700,000
-5%
55,000,000 52,000,000
-3%
-7%
-4%
12,500,000 12,000,000
-4%
-7%
-8%
13,600,000 12,500,000

Phụ tùng Máy Cày, Máy Gặt

-4%
23,000,000 22,000,000
-14%
1,400,000 1,200,000
-90%
-1%
-9%
8,500,000 7,700,000
-5%
55,000,000 52,000,000
-3%
-7%
-4%
12,500,000 12,000,000
-4%
-7%
-8%
13,600,000 12,500,000