Phụ Tùng Máy Cày, Máy Xới Đất Đa Năng, Máy Cày Dầu Mini : KuBoTa, Trâu Vàng, Hutian, Máy Dầu 173, 178, 186…Bánh răng, Piston, Xecmang, Lọc, Bi, Phớt, Trục, Bánh, Hộp số, Phụ Kiện các loại…

Phụ Tùng Máy Xới Đất Trâu Vàng, Htian

-8%
12,000,000 11,000,000
-6%
6,500,000 6,100,000
-10%
6,250,000 5,600,000
-2%
-5%
6,500,000 6,200,000
-5%
9,500,000 9,000,000
-5%
-11%
1,900,000 1,700,000
-18%
-7%
-6%

Phụ Tùng Máy Dầu 173, 178, 186

-8%
12,000,000 11,000,000
-6%
6,500,000 6,100,000
-10%
6,250,000 5,600,000
-2%
-5%
6,500,000 6,200,000
-5%
9,500,000 9,000,000
-5%
-11%
1,900,000 1,700,000
-18%
-7%
-6%

Phụ tùng Máy Cày, Máy Gặt

-8%
12,000,000 11,000,000
-6%
6,500,000 6,100,000
-10%
6,250,000 5,600,000
-2%
-5%
6,500,000 6,200,000
-5%
9,500,000 9,000,000
-5%
-11%
1,900,000 1,700,000
-18%
-7%
-6%