Phụ Tùng Máy Cày, Máy Xới Đất Đa Năng, Máy Cày Dầu Mini : KuBoTa, Trâu Vàng, Hutian, Máy Dầu 173, 178, 186…Bánh răng, Piston, Xecmang, Lọc, Bi, Phớt, Trục, Bánh, Hộp số, Phụ Kiện các loại…

Phụ Tùng Máy Xới Đất Trâu Vàng, Htian

-6%
13,800,000 13,000,000
-22%
-11%
2,200,000 1,950,000
-1%
34,500,000 34,200,000
-3%
-3%
7,200,000 6,950,000
-6%
-10%
-21%
-12%
41,000,000 36,000,000
-36%
5,500,000 3,500,000
-28%
2,500,000 1,800,000

Phụ Tùng Máy Dầu 173, 178, 186

-6%
13,800,000 13,000,000
-22%
-11%
2,200,000 1,950,000
-1%
34,500,000 34,200,000
-3%
-3%
7,200,000 6,950,000
-6%
-10%
-21%
-12%
41,000,000 36,000,000
-36%
5,500,000 3,500,000
-28%
2,500,000 1,800,000

Phụ tùng Máy Cày, Máy Gặt

-6%
13,800,000 13,000,000
-22%
-11%
2,200,000 1,950,000
-1%
34,500,000 34,200,000
-3%
-3%
7,200,000 6,950,000
-6%
-10%
-21%
-12%
41,000,000 36,000,000
-36%
5,500,000 3,500,000
-28%
2,500,000 1,800,000