Máy Phát Điện KuBoTa 6 – 50KVA Chạy Dầu Nhật Bản

141.000.000