Tag Archives: tết nguyên đáng

Không khí lạnh tăng cường những ngày giáp tết nguyên đáng

Cơn gió lạnh hiu hiu thổi. Bầu trời như xanh và cao hơn. Xa xa, [...]